top of page

generalforsamling 22


SØNDAG D. 10. APRIL 2022 KL 11:00


Jægersvinget 15 - 2920 Gentofte


DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetællere + referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valgt til bestyrelsen

a. Valg af formand – Mie Hartung ønsker genvalg.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (min. 1) og suppleanter (min. 1)

Christine Ipsen er på genvalg som bestyrelsesmedlem

Bettina Wagner er på genvalg som suppleant

9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før Generalforsamlingen. Forslag skal sendes til mail: formand@pindsvinehospitalet.dk


Regnskabet kan rekvireres ved anmodning på bogholderi@pindsvinehospitalet.dk.


TILMEDING NØDVENDIGT:

Vi glæder os meget til at se dig.

Af hensyn til arrangementets afholdelse vil vi gerne vide hvor mange, der ønsker at deltage i

Generalforsamlingen. Du tilmelder dig ved at sende en mail til følgende mail:

medlem@pindsvinehospitalet.dk, senest d. 4. april 2022.


Pindsvinehospitalet.dk Jægersvinget 15 2820 Gentofte Tlf. 2874 1370 formand@pindsvinehospitalet.dk


bottom of page