top of page

generalforsamling 2023


SØNDAG D. 30. APRIL 2023 KL 11:00


Jægersvinget 15 - 2920 Gentofte


DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetællere + referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valgt til bestyrelsen

a. Valg af Næstformand – Tina Gudmark ønsker genvalg.

b. Valg af Kassere - Niels Hammerstrøm ønsker genvalg

c. Valg af Bestyrelsesmedlem – Betina Wagner (Suppleant) ønsker valg

d. Valg af Suppleant – Gitte Arrild ønsker at opstille.

9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Forslag skal sendes til mail: formand@pindsvinehospitalet.dk


Regnskabet kan rekvireres ved anmodning på bogholderi@pindsvinehospitalet.dk.


TILMEDING NØDVENDIGT:

Vi glæder os meget til at se dig.

Af hensyn til arrangementets afholdelse vil vi gerne vide hvor mange, der ønsker at deltage i

Generalforsamlingen.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til følgende mail:

bogholderi@pindsvinehospitalet.dk senest d. 4. april 2022.
Comentarios


bottom of page